Stona w przebudowie. Zapraszam w późniejszym terminie.


link do platformy edukacyjnej moodle dla uczniów ZSE-E: moodle